Co to jest Comenius?

 

Kilka informacji o programie Comenius.
Comenius– to część programu “Uczenie się przez całe życie”, dotyczącego edukacji w ramach Unii Europejskiej. Jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.
Dlaczego program nazywa się Comenius?
Comenius, czyli Jan Ámos Komenský (po polsku: Jan Amos Komeński) był filozofem, pedagogiem, reformatorem protestanckim; urodził się 28 marca 1592 r. w Nivnicach na Morawach (Czechy). Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych. Szczególnie interesował się dydaktyką. Położył podwaliny pod współczesne zasady pedagogiki. Był twórcą i propagatorem jednolitego systemu powszechnego nauczania. Zalecał objęcie nauczaniem wszystkich, niezależnie od płci i stanu, a także naukę w języku ojczystym (łacina miała być wprowadzana później). Mieszkał w Elblągu w latach 1642-1648, gdzie w latach 1644-1645 wykładał filozofię w Gimnazjum Elbląskim. Jego poglądy głosiły wiarę w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy. Od 1655 roku żył i mieszkał w Amsterdamie i tam umarł 15 listopada 1670 r.
Na czym polega Comenius Wielostronne Projekty Partnerskie?
Comenius Wielostronne Projekty Partnerskie realizowany jest przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów Unii Europejskiej. Koncentruje się wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, ma jasno wyznaczone cele, adekwatne do nich rezultaty i zakłada zaplanowane, systematyczne i spójne działania. Na działania związane z projektem szkoła dostaje bezzwrotne dofinansowanie, które dla naszego projektu wynosi 20 000 euro.
Jakie korzyści przynosi Comenius uczniom, nauczycielom, szkole?
 
       Uczniowie:
*        Rozwija wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości
*        Zmienia stereotypowe wyobrażenia o partnerach i sobie samym
*        Pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego
*        Wspiera tworzenie innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
*        Zwiększa motywację do nauki języków obcych
*        Stanowi atrakcyjną formę zdobywania wiedzy i umiejętności
 
Nauczyciele:
*        Wzmacnia jakość i wymiar europejskiego kształcenia nauczycieli
*        Rozwija wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie jej wartości wśród kadry nauczycielskiej
*        Wspiera poprawę metod dydaktycznych
*        Doskonali warsztat zawodowy nauczyciela
*        Pozwala na wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich
 
Szkoła:
*        Wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną szkoły
 
 
Źródło i wiecej informacji na oficjalnej stronie Comenius w Polsce: