Członkowie Zarządów w latach 1999 - 2015

Pierwszym prezesem Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego do wyborów była

pani Ewa Skrzelińska.

Skład Zarządu 1999 r.

 1. Janina Filcek - prezes
 2. Dariusz Śmiechowski
 3. Dorota Borkowska
 4. Małgorzata Kosior
 5. Magdalena Grzesiak
   

Skład Zarządu 2000 r.

 1. Janina Filcek - prezes
 2. Dariusz Śmiechowski
 3. Joanna Matyjek - Bendkowska
 4. Alicja Szreder
 5. Małgorzata Kosior
   

Skład Zarządu 2001 r.

 1. Janina Filcek - prezes
 2. Jarosław Bochiński
 3. Joanna Matyjek - Bendkowska
 4. Alicja Szreder
 5. Anna Żelazna
   

Skład Zarządu 2003 r.

 1. Jarosław Bochiński - prezes
 2. Anna Żelazna
 3. Magdalena Paskucka
 4. Grażyna Stępnik
 5. Agata Solon
   

Skład Zarządu 2005 r.

 1. Jarosław Bochiński - prezes
 2. Agata Solon
 3. Katarzyna Winko - Rubio
 4. Joanna Zamecka
 5. Marek Zboiński
   

Skład Zarządu 2007 r.

 1. Jan Smykal - prezes
 2. Barbara Beczek
 3. Anna Marcinkowska
 4. Beata Mazur
 5. Małgorzata Kosior
   

 Skład Zarządu 2009 r.

      1. Katarzyna Sawicka-Hughes - prezes
      2. Ilona Bierońska
      3. Anna Marcinkowska
      4. Małgorzata Kosior
      5. Beata Mazur

Skład Zarządu 2011 r.

       1. Dariusz Kozak - prezes
       2. Elżbieta Wagner
       3. Joanna Chojnacka - Gruchała
       4. Katarzyna Biedrzycka
       5. Katarzyna Sawicka-Hughes

Skład Zarządu 2013 r.

         1. Dariusz Kozak - prezes

         2. Elżbieta Wagner

         3. Katarzyna Biedrzycka

         4. Joanna Chojnacka - Gruchała

          5. Krzysztof Mikulski
 

Skład Zarządu 2015 r.

1. Dariusz Kozak - prezes

2. Piotr Okoń

3. Katarzyna Biedrzycka

4. Joanna Chojnacka - Gruchała

5. Krzysztof Mikulski   
 

Autor:Urszula Kielczewska