Dyrekcja i Administracja

 

Dyrektor szkoły

Dyrektorem szkoły od początku jej istnienia czyli roku 1999 jest mgr Urszula Kiełczewska.

Absolwentka:

 • Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Studiów Podyplomowych w zakresie filologii polskiej dla magistrów innych specjalności na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Podyplomowego Studium Humanistycznego w zakresie literatury, sztuki, historii i filozofii przy Instytucie Badań Literackich PAN.
 • Kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzenia oświatą.
   

Posiada stopień nauczyciela mianowanego. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z zakresu przedmiotów humanistycznych na poziomie egzaminu gimnazjalnego.

Spotkania indywidualne w sprawach dotyczących szkoły:

 • w terminach zebrań i dni otwartych,
 • poniedziałki 8:00 - 10:00
 • w terminach innych po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wicedyrektor szkoły

Wicedyrektorem szkoły jest mgr Katarzyna Biedrzycka.

Absolwentka:

 • Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Posiada stopień nauczyciela mianowanego. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przedmiotów matematycznych. Współpracuje jako mentor i opiekun praktyk ze Szkołą Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Dyrektor administracyjny
 

Dyrektorem administracyjnym szkoły jest mgr Jolanta Zarakowska.

Absolwentka:

 • Wydziału Handlu Zagranicznego w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa,
 • posiada tytuł magistra ekonomii.
   

Dyrektor administracyjny zarządza pionem administracyjnym oraz odpowiada za strategię promocyjną szkoły.
 

Sekretariat szkoły

Joanna Słabosz

Sekretariat szkoły czynny:

 • poniedziałek 8:30-15:30
 • wtorek 8:30- 15:30
 • środa 8:30 - 17:00
 • czwartek 8:30 - 15:30
 • piątek 7:30 - 15:00.

tel. 22 758-34-02
tel. 22 724-83-47
e-mail: sekretariat@brzozowa.pl