EWD (dane za okres 2013-2015)

Krótki poradnik o tym, jak sprawdzić efektywność nauczania w wybranym przez Państwa gimnazjum lub porównać kilka szkół gimnazjalnych, czyli o metodzie EWD (edukacyjnej wartości dodanej).

Wskaźniki EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) rokrocznie pokazują Gimnazjum Społeczne MTE jako szkołę sukcesu.  To znaczy, że dobrze wykorzystujemy potencjał i uzdolnienia przyjętych uczniów, a w toku 3-letniej edukacji rozwijamy i pomnażamy ich możliwości.

W raporcie „Rzeczpospolitej”„Tu się uczeń nie zmarnuje”, który prezentuje szkoły z najwyższym wskaźnikiem EWD zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej, Gimnazjum Społeczne MTE znalazło się w gronie 15 najlepiej kształcących gimnazjów w Polsce.