Kadra

 
                      Nauczyciele rok szkolny 2016/2017
 
 
 
 
 
mgr Katarzyna Biedrzycka

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: matematyka
► wychowawczyni klasy 1a
►prowadzi koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz Koło Gier
►organizator Konkursu Matematycznego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych


 
 
 

 
  mgr Piotr Bronowski

► nauczyciel kontraktowy
► nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
►prowadzi zajęcia sportowe w ramach SKS 
 
 

 
mgr Joanna Chojnacka-Gruchała

►psycholog i pedagog szkolny
► nauczyciel mianowany
► prowadzi zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie dla klas III oraz programy profilaktyczne i integracyjne
► zajmuje się preorientacją zawodową
►koordynator akcji "Szlachetna Paczka" i WOŚP
  


 
 
 

 
  mgr Joanna Domagała
► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
►prowadzi zajęcia sportowe w ramach SKS 
 

 
  Iwona Dornarowicz

► instruktor zajęć teatralnych
►prowadzi zajęcia artystyczne
► prowadzi koła teatralne dla klas 1-3
►organizator Maratonu Artystycznego

 
 
 
 

dr Marcin Jażyński

► nauczyciel kontraktowy
► prowadzi koło filozoficzne
► nauczane przedmioty:etyka, filozofia społeczna, zajęcia artystyczne z animacji filmowej

 

 

 

 
  mgr Beata Jørgensen

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: język francuski


 
 
 

 
  mgr Anna Jurczak

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: matematyka
► wychowawczyni klasy 3a
► prowadzi koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz Koło Gier
►organizator Konkursu Matematycznego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

 

 

 
 
 

 
 mgr Bogumiła Karczewska

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: język angielski, język hiszpański

►wychowawca klasy 1b

 

 
 
 
 

 mgr Urszula Kiełczewska

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: język polski
► dyrektor szkoły


 
 
 
 

 
 mgr Ewa Kozak

► nauczyciel kontraktowy
► nauczany przedmiot: język angielski
► wychowawczyni klasy 3b
► kieruje zespołem wychowawców 
 
 
 

 
 
 
 mgr Monika Krygielska

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: język niemiecki
► organizator Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów
►prowadzi szkolną bibliotekę
 
 
 
 
 

 
  mgr Agnieszka Krzysiak

► nauczyciel dyplomowany
► nauczane przedmioty: plastyka, zajęcia artystyczne i techniczne

►wychowawca klasy 1c
►organizuje wernisaże i wystawy prac uczniowskich 
 
 

 
 
mgr Dorota Kucharczyk - Przykaza

► nauczyciel dyplomowany
► nauczane przedmioty: biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
► prowadzi koło biologiczne i Szkole Koło PCK
► organizator Mistrzostw w 1.Pomocy dla uczniów gimnazjów
 
 
 
 
 
dr Anna Lewenstam
 
►nauczyciel kontraktowy
►nauczany przedmiot: język polski
►wychowawczyni klasy 2a
►koordynuje wydawanie szkolnej gazetki
►prowadzi Koło Literacko - Historyczne Koło Filmowe i Koło Herstoryczne
 

 

 
 mgr Krzysztof Lewenstam

► nauczyciel stażysta
► nauczany przedmiot; język polski
► prowadzi koło przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
►prowadzi Koło Gier

 
 
 

 

 mgr Krzysztof Łukasiewicz

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: fizyka
► wychowawca klasy 3c
► prowadzi koło przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze z fizyki
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 mgr Paulina Malinowska-Kowalczyk

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: język hiszpański
► kieruje zespołem językowym

 

 


 
 
 
 

 
 dr Agata Markiewicz

► nauczyciel mianowany
► nauczane przedmioty: historia,
wiedza o społeczeństwie
► kieruje zespołem przedmiotów humanistycznych
►prowadzi program Edukacja Globalna
►prowadzi Literacko - Historyczne Koło Filmowe oraz Koło Herstoryczne

 
 
 
 
 
mgr Zofia Markowska

► nauczyciel kontraktowy
► nauczany przedmiot: informatyka
►wychowawczyni klasy 3d
►prowadzi koło informatyczne
 
 

 
 mgr Agnieszka Perzanowska

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: religia
►prowadzi w szkole akcje charytatywne i zbiórki dla organizacji niosących pomoc

 
 
 
 
 

 
 
 mgr Hanna Przepiórka

► nauczyciel kontraktowy
► nauczany przedmiot: język francuski
►administrator elektronicznego dziennika Librus

 
 
 

 
 
mgr Olaf Rodowald

► nauczyciel mianowany
► nauczane przedmioty: geografia, wychowanie fizyczne
►wychowawca klasy 2b
►kieruje zespołem sportowym
►koordynator zawodów i imprez sportowych 


 
 
 
 

 
mgr Karolina Gołoś

► nauczyciel
►nauczany przedmiot: język angielski 
 
 

 
 mgr Milena Stańczyk

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: język niemiecki
► organizator Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów
►prowadzi koło przedmiotowe
 

 
 
 
 

 
 
 Nauczyciele native speakerzy
 
Fernando Garcia Melendez: język hiszpański
Christophe Leduc: język francuski

 
 
 
 
 
 

 
 mgr Zofia Wlazło
 
► nauczyciel kontraktowy
► nauczany przedmiot: muzyka
►organizator życia muzycznego w szkole

 
 
 

 
mgr Marcin Wróblewski

► nauczyciel mianowany
► nauczany przedmiot: chemia
►kieruje zespołem przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
► prowadzi koło chemiczne

 

                                                     

                                                 
                                      
             

 

                              

                                                              

                                                              

                                              

                      

 

 

                                                     


                                           

                           

               

                                                     


                                            

                                            

                 

                                                 


                                             

                                             

                 

 


 
Pracownicy pionu administracyjnego szkoły:
 
 
 
 
 
mgr Jolanta Zarakowska
 
wicedyrektor szkoły
► dyrektor administracyjny
 
 
 
 
 
 
Joanna Słabosz
 
► sekretariat szkoły
 
 
 
 
 
 
Janina Koć
 
► pracownik obsługi
 
 
 
 
 
 
Grażyna Szczepaniak
Anna Witaszek
 
► pracownik obsługi
 
 
 
 
 
 
Janusz Korcz
 
► pracownik obsługi i ochrony