Kalendarz

 

Kalendarz ramowy roku szkolnego 2016/2017
 
 
 
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego
 
 
1 września 2016 r. godz. 9:00 (czwartek)
 
 
I semestr
 
 1.09.2016 - 16.01.2017
 
 
 
Zimowa przerwa świąteczna
 
 23.12.2016 - 2.01.2017

 
 
Klasyfikacja śródroczna
 
 16.01.2017
 
 
 
 
Zebrania klasowe i dni otwarte
w I semestrze
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Spotkania Rady Pedagogicznej
 w I semestrze
 
 
  
12 września 2016 r. zebrania informacyjne dla klas 1-2 godz. 18:30
19 września 2016 r. zebrania informacyjne dla klas 3
godz. 18:30
 14 listopada zebrania w klasach godz. 18:30 - 19:00
od godz. 19:00 dzień otwarty

 
 12 grudnia zebrania w klasach godz. 18:30 - 19:00
od 19:00 dzień otwarty ( propozycje ocen klasyfikacyjnych i zagrożenia)
  
  16 stycznia 2017 r. zebrania w klasach godz. 18:30 - 19:00
od godz. 19:00 dzień otwarty (klasyfikacja za I semestr)
 
31 sierpnia 2016 r. rada przygotowująca do nowego roku szkolnego2016/2017
19 września, 7 listopada 2016 (sprawy bieżące)
12 grudnia 2016 (oceny proponowane i zagrożenia)
16 stycznia 2017 (klasyfikacja za I semestr)
 
 
Ferie zimowe
 
 
          
         13 - 26 lutego 2017
 
 
II semestr
                             17.01.2017 - 23.06.2017
 
 
Wiosenna przerwa świąteczna
13.04.2017. - 18.04.2017
 
 
 
Egzamin gimnazjalny
 
19 kwietnia 2017 (środa) godz.9:00


 historia i wiedza o społeczeństwie
oraz język polski
 
 

 

            20 kwietnia 2017  (czwartek) godz.9:00

 
 przedmioty przyrodnicze
oraz matematyka
 
 
               

 

 

 
            21 kwietnia 2017 (piątek) godz.9:00

 

 
                    
     język obcy nowożytny
 
poziom podstawowy i rozszerzony

 

 
              Klasyfikacja roczna
 

 
13 czerwca 2017

 
 

 

Zebrania klasowe i dni otwarte
w II semestrze
 

 


 

 


 
 
 

 

 
Spotkania Rady Pedagogicznej
 w II semestrze

 

 

 


 

 

 

 
27 marca 2017 zebrania w klasach godz. 18:30-19:00, od godz.19:00 dzień otwarty

15 maja 2017 zebrania w klasach godz. 18:30- 19:00, od godz. 19:00 dzień otwarty (propozycje ocen oraz zagrożenia)

 

13 czerwca 2017  (wyjątkowo we wtorek)
zebrania w klasach godz. 18:30 (podsumowanie wyników klasyfikacji rocznej)

27 marca 2017 (sprawy bieżące)
15 maja 2017 (oceny proponowane i zagrożenia)
13 czerwca 2017 (rada klasyfikacyjna
 wyjątkowo we wtorek)


 

 

Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca  2017 godz. 18:00 (czwartek) zakończenie roku dla klas 3
23 czerwca 2017 godz. 9:00 (piątek) zakończenie roku dla klas1-2
 

 

Ferie letnie
 

 24.06.2017r. - 31.08.2017 r.


 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć


14 października 2016 Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2016 (poniedziałek przez 1 listopada)

2 stycznia 2017 (wtorek)

18,19,20 kwietnia 2016r. dni wolne od zajęć dla uczniów klas 1-2 (egzaminy gimnazjalne)

2 maja 2017 (poniedziałek)

16 czerwca 2017 (piątek po Bożym Ciele)

 

 

 

                Zielona szkoła

                

 
 
 

 

dla klas 1-2 19-21 czerwca 2017
dla klas 3 - w ustaleniu
 
   
                                          
 

 

 

     

  

 

                                  

 

  

 

Autor:Urszula Kielczewska