Kolejny pracowity weekend naszych wolontariuszy

Już drugi weekend nasi wolontariusze z klas I-III pracują w milanowskim Tesco, pakując zakupy klientom sklepu.

Uczniowie wspierają w ten sposób  fundację "Godne życie" , która chce wybudować w Odrano  Woli dom opiekuńczo-rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i  młodzieży. 

Pomysłodawczynią tej akcji jest  pani Agnieszka Perzanowska - nauczycielka religii .

Wolontariat w naszym gimnazjum upowszechnia się z każdym rokiem i stanowi jeden z elementów oceny z zachowania. 

Autor:Urszula Kielczewska