Konkurs dotyczący tematyki związanej z telefonem komórkowym.

 

 

 

Regulamin konkursu literacko – plastycznego:

„ Telefon – główny bohater codzienności”.

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły MTE.
 
2. Celem konkursu jest: rozwijanie kreatywności uczniów oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń, jakie niesie ze sobą zbyt częste, bezrefleksyjne używanie telefonu komórkowego. 
 
3. Konkurs ma dwie kategorie:
  a) plastyczną, 
  b) literacką. 
Praca plastyczna polega na wykonaniu plakatu lub rysunku odnoszącego się do tematu konkursu. Wymagany jest format A3, w kolorze, techniką dowolną (sugerowane np. flamastry, kredki, pastele). 
Praca literacka może być w postaci: 
a) opowiadania (co najmniej na kartkę A4), 
b) wiersza lub fraszki (co najmniej 8 wersów). 
 
4. Praca będzie oceniana pod kątem:
  - Pomysłowości
  - Staranności wykonania
  - Wartości estetycznej
  - Użytego języka w pracy literackiej 
  - Dobrania odpowiedniej formy literackiej 
 
5. Każda praca musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy.
 
6. Prace można składać do 23 kwietnia 2018 roku do pani Urszuli Kiełczewskiej, pani          Agnieszki Krzysiak lub pani Joanny Chojnickiej – Gruchały. 
 
7. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:
   a) dla klas V-VI
   b) dla klas VII oraz II i III gimnazjalnych.
 
8. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone przez Dyrekcję (ich autorzy mają dodatkowo możliwość otrzymania ocen z plastyki lub jęz. polskiego). 
 
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym, niż w czasie prezentacji projektów gimnazjalnych.
 
 
                                          Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie 
                        Zespół projektowy: Marcysia Kamińska, Gabrysia Bayer i Kacper Kuczbajski.