Mianowanie na szóstkę

Pani Anna Nowak - Szymańska 6 grudnia 2010 r. zdała z najwyższą notą egzamin na nauczyciela mianowanego.

Komisja Egzaminacyjna  pod przewodnictwem Prezes MTE pani Katarzyny Sawickiej - Hughes wysoko oceniła dorobek zawodowy oraz odpowiedzi na pytania  zaprezentowane podczas rozmowy egzaminacyjnej.

Gratulujemy sukcesu Pani Annie a także opiekunowi stażu pani Magdalenie Smorawińskiej, która sprawowała opiekę merytoryczną nad trwającym 2 lata i 9 miesięcy stażem pani Anny Nowak -Szymańskiej.  

 

Autor:Urszula Kielczewska