Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Zarząd MTE

W skład Zarządu wchodzi pięciu członków, w tym Prezes wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik wybierani przez Zarząd spośród swoich członków.

Skład Zarządu Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w obecnej kadencji:

Wojciech Kłosiński - Prezes MTE

Piotr Okoń - Wiceprezes MTE

Anna Lewenstam - Sekretarz

Sylwia Tarasiuk - Wlazłowska - Skarbnik

Agata Markiewicz - Członek