Na Brzozowej czas na matematyczne laury

Wspaniałe osiągnięcie naszej dwójki uczniów - Natalii Korbeckiej  z 3d i Aleksandra Krzysztoszka z 3c - to prawdziwa perełka wśród licznych konkursowych osiągnięć Brzozowej. Oboje doszli do finałowych wojewódzkich rozgrywek w Konkursie Matematycznym i oboje uzyskali tytuł laureta.

Ponadto Natalia zdobyła maksymalną liczbę punktów i wszystkie zdania rozwiązała bezbłędnie. Alek zaś jest podwójnym laureatem - do lauru chemicznego dodał laur matematyczny.

Gratulujemy uczniom i Ich Mistrzyni Pani Annie Jurczak!

Brzozowa skacze z radości! 

Autor:Urszula Kielczewska