Opis projektu

Celem projektu ”L’Europe se jette à l’eau” - "Europa wskakuje do wody" jest zwiększenie świadomości społecznej na temat właściwego gospodarowania wodą, ochrony jej zasobów oraz jej znaczenia dla zdrowego trybu życia i odżywiania.

 

Temat związany z wodą jest dla nas bardzo ważny miedzy innymi ponieważ wszystkie najważniejsze polskie miasta leżą nad rzekami, które następnie płyną do Bałtyku, najbardziej zanieczyszczonego akwenu Europy. W naszej części Europy dbanie o środowisko jest stosunkowo nowym tematem, a wiele będzie zależało od świadomości młodzieży i następnego pokolenia..

Projekt będzie się opierał na różnych działaniach. Będziemy pracować razem, aby stworzyć różne pomoce międzykulturowe i wielojęzykowe, rozwijając zdolności klucze: komunikacja w językach obcych i ojczystych, kompetencje TIK, inerkulturowość. Uczniowie wykonają i wymienią produkty: prezentacje multimedialne, reportaże, filmy, spoty i plakaty promujące gesty ekologiczne, zdrowy tryb życia i odżywiania. Podczas roboczych spotkań projektu, poprzez pracę w grupach międzynarodowych, uczniowie doświadczą i będą respektować różnice kulturowe, językowe w Europie, traktując jednakowo języki obce, narodowe, regionalne (kreolski,dialekt Wysp Kanaryjskich). Ponadto, zrozumieją lepiej zjawisko frankofonii, rolę, jaką odgrywa każda społeczność, nawet niewielka, w tworzeniu tożsamości europejskiej, co jest czasami trudno uzyskać, jeśli się izoluje i nie integruje.

Językiem głownym projektu jest język francuski, ale uczniowie i nauczyciele będą również porozumiewać się po angielsku oraz nauczą kolegów podstaw swych języków ojczystych.

Komunikacja odbywać się będzie poprzez pocztę elektroniczną, Skype'a i poprzez stronę internetową projektu, podczas 2 lat trwania projektu planowane jest 5 spotkań roboczych w krajach partnerskich.