Ramowy plan nauczania dla uczniów klas gimnazjalnych

Przedmioty Liczba godzin w cyklu
Poziom (klasa)
1
2
3
Język polski (w tym ścieżka filozoficzna i historia sztuki)
4,5
5
6
Język angielski
4
4
4
Język niemiecki/francuski/
hiszpański
3
3
3
Historia
2
2
2
Wiedza o społeczeństwie
 
1
1
Geografia
1,5
2
2
Biologia
2
2
2
Matematyka
5
5
6
Fizyka
2
2
2
Chemia
2
2
2
Informatyka
2
2
1
Plastyka
1
 0,5
 0,5
Muzyka
1
 
 
Zajęcia artystyczne
1
1
 
Zajęcia techniczne
 
1
1
Spotkania z wychowawcą/pedagogiem
1
1
1
Wychowanie fizyczne
2+2
2+2
2+2
Przygotowanie do życia w rodzinie/preorientacja zawodowa
 
 
0,5
Religia/etyka
1
 1
1
Edukacja dla bezpieczeństwa (w tym kurs pierwszej pomocy)
 
 1

 

Języki obce, język polski, matematyka,przedmioty przyrodnicze oraz informatyka mają zwiększoną liczbę godzin w porównaniu z ramowym planem nauczania dla gimnazjów. 

 

Autor:Urszula Kielczewska