Samorząd

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. Wybory odbywają się 1 raz w roku i są równe, powszechne, tajne i bezpośrednie.

Kandydat do  Rady Samorządu musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uczniów.

Samorząd Uczniowski,  zgodnie ze Statutem Szkoły, ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej  zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.

Samorząd Uczniowski ma prawo delegować swoich trzech przedstawicieli do Rady Szkoły.

 Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

 • Stanisław Mikulski 2a
 • Hania Smolik 2b
 • Kajetan Kiniewicz 3a
 • Marek Gruszczyński 3b
 • Sonia Sochacka 6a
 • Ewa Fadrowska 6b
 • Joanna Jurczak 5a
 • Karolina Grudewicz 5b
 • Matylda Białkowska 7a
 • Julia Talmont - Kamińska 7b
 • Maja Czerwińska 3a - przewodnicząca

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego