Samorząd

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. Wybory odbywają się 1 raz w roku i są równe, powszechne, tajne i bezpośrednie.

Kandydat do  Rady Samorządu musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uczniów.

Samorząd Uczniowski,  zgodnie ze Statutem Szkoły, ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej  zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.

Samorząd Uczniowski ma prawo delegować swoich trzech przedstawicieli do Rady Szkoły.

 Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

  • Stanisław Mikulski 1a
  • Hania Smolik 1b
  • Zuzanna Świąder 1c
  • Mikołaj Boruc 3c
  • Jan Osiecki 3a
  • Zofia Orlik 3b - przewodnicząca
  • Maciej Zieliński 3d
  • Klara Wasilewska 3a
  • Igor Jaszczyszyn 2b
  • Maja Czerwińska 2a

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego