Sprawdziany roczne dla uczniów klas 3

Rozpoczynamy sprawdziany roczne dla uczniów klas 3 gimnazjum. Sprawdziany odbędą się w układzie:

  • 14 marca (środa) - blok przedmiotów humanistycznych
  • 16 marca (piątek) - język angielski,
  • 19 marca (poniedziałek) - blok przedmiotów przyrodniczo - matematycznych.

 

 

Autor:Urszula Kielczewska