Sprawdziany semestralne i warszaty z jezyka angielskiego

W dniach 15 i 18 grudnia ( piątek i poniedziałek) klasy VII oraz klasy 2 i 3 gimnazjum przystępują do sprawdzianów semestralnych. Sprawdziany dla klas VII mają  formę zbliżoną do przyszłorocznego egzaminu ósmoklasisty, dla klas 2 i 3 - formę nawiązującą do egzaminu gimnazjalnego. Stąd wynika zróżnicowany dla poszzcególnych grup uczniów czas pisania. O szczegółach uczniowie zostali poinformowani.

Po sprawdzianach - zajęcia według zmienionego planu.

Ponadto klasy V i VI 15 grudnia (piątek) wezmą udział w warsztatach języka angielskiego prowadzonych poza szkołą.

Warsztaty z jezyka angielskiego dla klas VII odbędą się 18 grudnia (poniedziałek) po sprawdzianach semestralnych. Będą przeprowadzone na miejscu, w naszym szkolnym budynku przy ul. Brzozowej.

Autor:Urszula Kielczewska