Wyjazd integracyjny

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH
 
 
Wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych na dany rok szkolny odbywa się w pierwszych dniach września. Uczniowie wyjeżdżają pod opieką wychowawców i psychologa szkolnego.

Wpłaty za wyjazd integracyjny rodzice i opiekunowie wpłacają na konto MTE.
 
Nr konta: 41 1020 1055 0000 9902 0111 4578 
Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne 
 
tytuł przelewu: obóz integracyjny
 
Cena zawiera: noclegi, wyżywienie, zajęcia zgodnie z programem, przejazd i ubezpieczenie. 
 
 
 

Jadący są proszeni o wypełnienie kart uczestnika i przesłanie ich na adres mailowy szkoły:  sekretariat@brzozowa.pl .

 

 Prosimy o zabranie ze sobą:
* ważnych legitymacji szkolnych /ze szkoły podstawowej/
* wygodnych strojów i obuwia turystycznego
* kurtek przeciwdeszczowych    
* ręczników 
* nakryć głowy

Informacja dla osób przyjmujących lekarstwa:

Leki pakujemy w podpisaną imiennie torebkę i wraz z określeniem dawkowania przekazujemy opiekunom przed wyjazdem.

Wszystkie lekarstwa przyjmujemy po uzgodnieniu z wychowawcą!!!