Wyniki egzaminów gimnazjalnychWyniki egzaminu gimnazjalnego 2016

Także w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, średnie wyniki procentowe w naszej szkole sytuują się w 9. (najwyższej) staninie. Taki wynik oznacza, że należymy do elitarnego grona 4% szkół w Polsce, które posiadają najwyższe średnie wyniki z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz, że 96% szkół w Polsce wypadło na egzaminie gorzej niż nasza szkoła. A szkół, które uzyskały najwyższy wynik w każdej części egzaminu (tak jak my), jest w naszym kraju naprawdę bardzo niewiele :)
Egzamin w naszej szkole zdawało w tym roku 59. uczniów.
Poniżej wykresy ze średnimi wynikami procentowymi w każdej części egzaminu gimnazjalnego w 2016 r.
Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2016 r. nie należy bezpośrednio porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w latach poprzednich.

 

Język hiszpański w naszej szkole zdawała tylko 1. osoba, a w powiecie grodziskim, oprócz naszego ucznia, tylko 3 osoby.


Poniżej tabela przedstawiająca wyniki egzaminu we wszystkich szkołach powiatu grodziskiego:

Średnie wyniki szkół w powiecie grodziskim z egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku

 

   

 Historia

Język polski

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Angielski podstawowy

Angielski rozszerzony

Hiszpański podstawowy

                 

NAZWA SZKOŁY

liczba uczniów

średni wynik %

średni wynik %

średni wynik %

średni wynik %

średni wynik %

średni wynik %

średni wynik %

                 

Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku

59

87,4

91,2

89,3

85,9

98,1

92,5

95,0

                 

Gimnazjum nr 3 przy ZSG nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku

58

64,7

79,8

59,2

56,5

75,0

57,5

                   

Gimnazjum nr 1 w ZSG nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku

56

66,5

81,2

58,2

57,2

78,6

66,4

                   

Gimnazjum im.Prof. Kazimierza Michałowskiego w Podkowie Leśnej

42

62,0

79,4

67,1

58,1

86,4

72,6

                   

Gimnazjum nr 2 w Podkowie Leśnej

39

72,6

84,8

82,5

78,0

94,6

87,4

                   

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Grodzisku Maz.

78

51,8

68,1

40,3

48,6

63,4

41,0

                   

Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Maz.

141

63,4

79,0

60,2

65,3

80,9

66,2

                   

Gimnazjum nr 3  im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz.

188

56,4

72,3

54,6

53,2

67,3

50,1

64,3

                 

Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Jaktorowie

60

59,6

76,7

48,8

51,2

70,8

51,9

                   

Gimnazjum im.Karola Wojtyły w ZSP w Międzyborowie

71

62,5

70,7

56,2

58,8

73,8

55,0

                   

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

12

49,4

69,0

33,8

40,1

65,9

35,7

                   

Gimnazjum w ZS im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli

24

54,7

66,6

44,5

47,5

60,8

34,8

                   

Gimnazjum w ZS im. Orła Białego w Kaskach

9

62,3

74,2

67,4

56,8

94,8

84,8

                   

Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie

88

57,1

73,5

43,2

46,8

59,5

38,8

                   

Uwaga: jęz.hiszpański w Gimnazjum MTE zdawała 1 osoba, a w Gimnazjum nr 3 w Grodzisku 3 osoby.

                         
                                     
Źródło: bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015
 

Także w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, średnie wyniki procentowe w naszej szkole sytuują się w 9. (najwyższej) staninie.
Egzamin w naszej szkole zdawało w tym roku 41.uczniów.

Poniżej wykresy ze średnimi wynikami procentowymi w każdej części egzaminu gimnazjalnego w 2015 r.
Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2015 r. nie należy bezpośrednio porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w latach poprzednich.

 


Egzamin z jęz. francuskiego na poz.podst. w naszym gimnazjum zdawały 2.osoby, w pow.grodz. 3 osoby.


Egzamin z jęz. francuskiego (poz.rozsz.) w naszym gimnazjum zdawała 1 osoba, wynik w powiecie to wynik naszej uczennicy.


Egzamin z jęz. hiszpańskiego w naszym gimnazjum zdawał 1 uczeń..

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014

Średnie wyniki procentowe w naszej szkole z każdej części egzaminu sytuują się w 9. (najwyższej) staninie. Taki wynik oznacza, że należymy do elitarnego grona 4% szkół w Polsce, które posiadają najwyższe średnie wyniki z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz, że 96% szkół w Polsce wypadło na egzaminie gorzej niż nasza szkoła. A szkół, które uzyskały najwyższy wynik w każdej części egzaminu (tak jak my), jest w naszym kraju naprawdę bardzo niewiele :)  Egzamin w naszej szkole zdawało w tym roku 59.uczniów.
Poniżej wykresy ze średnimi wynikami procentowymi w każdej części egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.


Egzamin z jęz. francuskiego w naszym gimnazjum zdawał 1 uczeń, w gminie Grodzisk 3 uczniów, w Warszawie 18 uczniów.


 
Egzamin z jęz hiszpańskiego w naszej szkole zdawało 2.uczniów;  w powiecie, oprócz naszych uczniów, nikt inny nie zdawał,
 


Egzamin z jęz. niemieckiego w Gimnazjum nr 3 zdawał 1uczeń, w naszym gimnazjum także 1uczeń.

Uwaga!  Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. nie wolno bezpośrednio porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego z lat poprzednich.

Źródło: www.bip.oke.waw.pl/
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013

Średnie wyniki procentowe w naszej szkole z każdej części egzaminu sytuują się w 9. (najwyższej) staninie (taki wynik z każdego testu uzyskało tylko 4% szkół w całej Polsce) 
Wynik w gminie Milanówek z jęz. francuskiego to wynik testu tylko jednej osoby (z naszego gimnazjum), a wynik w naszym powiecie to wynik dwóch osób (nasz i jednej osoby z Gimnazjum nr 2 w Grodzisku).

Źródło: www.bip.oke.waw.pl/ 
Wyniki wszystkich szkół w naszym powiecie:
www.bip.oke.waw.pl/new/download/files/File/raporty/2013/gim/powiaty/gim_powiat_grodziski.pdf

  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012

W każdej części egzaminu sytuują one naszą szkołę w najwyższej 9. staninie. W skali kraju taki wynik uzyskało tylko 4% szkół.

 


Egzamin z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 3 w zdawały 2. osoby,  w naszej 1, a w Gimnazjum nr 1 0 osób.


Wyniki wszystkich szkół powiatu grodziskiego można znaleźć tu: www.bip.oke.waw.pl/new/download/files/File/raporty/2012/gim/srednie/powiat_grodziski.pdf 
Średnie wyniki we wszystkich szkołach województwa mazowieckiego  www.bip.oke.waw.pl/
 


Gratulujemy naszym tegorocznym trzecioklasistom i mamy nadzieję, że tak wspaniałe wyniki pozwolą Wam bez problemu dostać się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych

  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011*

Prezentujemy wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Wyniki te we wszystkich częściach egzaminu sytuują szkołę w najwyższej  9. staninie. * Wyniki w skali punktowej (max. 50 pkt).

Na wyniki z języka niemieckiego powiatu grodziskiego i gminy Milanówek składają się tylko wyniki uczniów naszego gimnazjum, bowiem tylko nasi uczniowie pisali egzamin z tego języka obcego.

 

 

 

Autor:Joanna Chojnacka-Gruchała