Zarząd

Zarząd Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Kadencja Zarządu MTE trwa 2 lata.

Skład Zarządu MTE obecnej kadencji:

  1. Dariusz Kozak - prezes
  2. Piotr Okoń - wiceprezes
  3. Joanna Chojnacka - Gruchała - sekretarz
  4. Katarzyna Biedrzycka - skarbnik
  5. Krzysztof Mikulski - członek