Zgłoszenie kandydata

 

Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej  Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w roku szk. 2017/2018 prosimy o wypełnienie znajdującego się poniżej formularza z zaznaczeniem klasy, do której dziecko ma uczęszczać.

Formularz można składać do 17 marca 2017 r. w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 lub elektronicznie na adres: sekretariat@brzozowa.pl

 

 

 Formularz zgłoszeniowy kandydata do szkoły podstawowej

 


 
 

 

 

Autor:Urszula Kielczewska