Zmiany w planie

  Zmiany w planie  - czwartek 22 czerwca
  1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
C1 Klasy I i II przychodzą na godz. 11.00 Klasy III przychodzą na uroczyste zakończenie roku godz. 18.00
2
3
4 film AP/ID/JCH
5 film AP/ID/JCH
6 opieka JD/MJ/AM
7 opieka JD/MJ/AM
     
     

 

  zmiany w planie  - środa 14 czerwca
   1a  1b  1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
1 godzina wychowawcza KB / MK / AK chem / inf / fiz niem MN / niem MK / wos / fr BJ / geo / wos / geo
2             
 
wyjazd z wychowawcami
 fiz / chem / inf geo / geo / fr BJ / geo / wos / hisz PM / wos
3  inf / fiz / chem wos / wos / geo / wos / hisz FM / geo / hisz PM
4   niem MK / niem MN / mat / mat / hisz PM / mat zajęcia OR / AM / KŁ
5   mat / mat / frCL / hisz PM / mat / hisz PM   zajęcia OR / AM / KŁ
6  polski KL fizyka   zajęcia OR / AM / KŁ
7  fizyka polski KL wyniki egzaminu
8 g. wych OR  
9      

 

Autor:Urszula Kielczewska