Zmiany w planie

 

Zmiany w planie - poniedziałek 25 września
P 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
1 wf przy hist 16 pol 1 wych 14 wych 12 che 15/ inf 5// aHP 2/aBK 6/aEK 9 pol 7 mat 4
2 przy mat wf hist 16 nMK 8/pol 14/pol 14/hFM 12/pol 14 aKG 1/aBK 6/aEK 9 // che 15/ inf 5 mat 4 pol 7
3 mat wf inf 5/ przy 3/ mat 7 pol 14/nMN 8/fCL 10/pol 14/hFM 12  pol 4/pla 1 hist 16 pla 1/pol 4 aEK 9/aHP 2/aBK 6/aKG 15
4 zajęcia JD zajęcia EK przy 3/ mat 7/ inf 5 biol 15 mat 14 mat 4/te 1/mat 4/te 1/hBK 6/mat 4/te 1/hFM 9 geo 2 hist 16
5 mat 7/ inf 5/ przy 3 mat 14 biol 15 nMN 8/mat 4/fCL 10/mat 4/te 1/hFM 9/mat 4/te 1 wych 12 wych 2
6 pol 7 wf hist 16/aHP 2/hist 16/aBK 6 te 1/nMK 8/te 1/fCL 10/mat 4/te 1/hFM 9/mat 4 inf 5/ biol 3/ fiz 15
7         aKG 6/hist 16/aEK 9/hist 16 wych 4 wych 2 wych 1 biol 3 / fiz 15/ inf 5
8                   fiz 15/ inf 5 / biol 3
9                      

 

Uwaga! Kolorem szarym zaznaczone są zajęcia w drugim budynku.

 

 

Autor:Urszula Kielczewska