Zmiany w planie

 

  Zmiany w planie  - poniedziałek 24 kwietnia
1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
1 biologia 3 polskiUK 2 chemia 15 wfdz//pla 1 matematB 4 Zielona szkoła 
2 nMN 7+nMN 7/frCL+frCL 10/hBK 6/hPMK +hPMK 12/hFM 9 edb 3 wfdz//pla 1
3 wf JD ang BK 16 polskiAL 7 matematB 4 edb 3
4 polskiAL 7 matematB 4 biologia 3 nMN 7+nMN 7/hist 1/hBK 6/hist  1/hist 1
5 muzyka 16 biologia 3 matematB 4 hist1/hist 1/fBJ 10/hist 1/hPM 12/hFM 14
6 matematB 4 historia 1 geografia 2 angBK 9/angKG 2/biol/biol 3
7 historia 1 geografia 2 muzyka 16 biol/biol 3/angBK 6/angKG 10
8 SKS  K. MAT / wyr. MAT
SKS/K.Herstoryczne K. MAT /K.Herstoryczne

 

 

  Zmiany w planie  -  środa 12 kwietnia
  1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
Ś1 nMN+nMN 7/fBJ 10/fCL 1/hBK 6/hPMK 12/hFM+hFM 4 biologia 3 / inf 5 / fiz 2 chemia 15/ matemat 14/ historia 16
2 nMN+nMN 7/fCL 1/fHP 10/hBK 6/hPM+hPM 12 / hFM 4 fiz 2/ biologia 3  / inf 5 matemat 14/ historia  16 /chemia 15
3 wych KB 4 wych BK 7 wych AK 1 inf 5 / fiz 2 /biologia 3  historia  16/chemia 15/ matemat 14
4 KB Dzień pol. JD  Dzień pol. AK  Dzień pol. AJ  Dzień pol. OR  Dzień pol. fizyka 15/ polski AL 2/ biologia 3
5 KB Dzień pol. JD  Dzień pol. AK  Dzień pol. AJ  Dzień pol. OR  Dzień pol. polski AL 2/  biologia 3 /fizyka 15
6 Debata KB Debata  JD Debata  AK Debata  AJ Debata  OR Debata  AL. Debata KL  Debata  KŁ Debata  DK
7      biologia  16/fizyka 15/ polski AL 2
8  

 

Autor:Urszula Kielczewska