Zmiany w planie

 

  Zmiany w planie  - czwartek 30 marca
  1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
C1 angHP 10/angEK 9/angBK 6 // inf 5/che 15 matemat KB 4 / technika 1 / rel 7 historia 16 wf / polKL 3 matemat 14 wf / polKL 3
2 angHP 10/angEK 9/angBK 6// che 15/inf 5 technika 1/ rel7et8 / matemat KB 4 wf / polKL 3 historia 16 wf / polKL 3 matemat 14
3 inf 5/che 15 // angHP 10/angBK 6/angEK 9 rel 7 et8/ matemat KB 4/technika 1 matemat 14 polKL 3/ wf historia 16 polKL 3/ wf
4 che 15/inf 5 // angHP 10/angBK 6/angEK 9 historia 16 geografia 2 polKL 3/ wf matemat 14 polKL 3/ wf matemat KB 4
5 matemat 4 polskiUK 2 rel 7/ et 8 geografia 2 polskiKL 12 angKG 3/ angKK 6/ angKK 9 matemat 14 chemia 15
6 rel 7/ et 8 matemat 4 geografia 2 polskiKL 12 historia 16 chemia 15 matemat 14 angBK 9/ angEK 6/ angKG 3
7 geografia 2 rel 16/ et 8 matemat 4 angEK 9/angHP 10/angBK 6/angKG 3 arkuszeJCh 7 chemia 15 arkusze AK 1 historia 16 
8 SKS / K. MAT angEK 9/angHP 10/angBK 6/angKG 3 matemat 14 arkusze JCh 7 chemia 15 arkusze AK 1
9 SKS /K.FILOzoficzne K. CHEM/K.FILOzoficzne K.FILOzoficzne

 

 

  Zmiany w planie  - poniedziałek 27 marca
  1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
P 1 angHP 10/angEK 9/angBK 6// inf 5/che 15 nMK 8/nMN 7/ fCL 1 /hFM 4/hPM 12+hPM 12 biologia 3 / matemat 14 / fizyka 16
2 inf 5/che 15 // angHP 10/angBK 6/angEK 9 matematKB 4 wfdz//pla 1 matemat 14/ fizyka 16 / biologia 3 
3 nMN 7/nMK 8/fr+frHP 9/hiBK 6/hiFM +hFM 16 /hPM 12 wfdz//pla 1 matematKB 4 fizyka 15 /  biologia 3  / matemat 14
4   Rekolekcje-nauki:  KB/BJ/KŁ s.18 -gimnastyczna Rekolekcje-warsztaty:  PMK-s.1 / BK-s.2  Rekolekcje-warsztaty:  AJ-s.3/ KL-s.4
5   Rekolekcje-warsztaty:  AJ-s.1/BK-s.2/KL-s.3 Rekolekcje-nauki: HP/BJ s.18 -gimnastyczna  Rekolekcje-nauki:   KB/ KŁ s.18 -gimnastyczna
Konkurs LWIĄTKO   - godziny: 8.00 - 9.15 opieka: JD/MN  s.2 (25 os.)    Opieka nad grupą Etyków:  4lekcja - ZM/DK  5lekcja - ZM/DK (film-hol) 
  Zmiany w planie  - wtorek 28 marca
  1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
W1 FILHARMONIA  opieka: ZW / UK afil 6/ apla 1 geografia 2 chemia 15 / polski KL 7/ historia 3
2 atea 14/amuz 16 polski UK 4 polskiEK 12 geografia 2 afil 6/ apla 1 polski KL 7 / historia 3   / chemia 15
3 polskiUK 12 geografia 2 atea 14/amuz 16 angEK 9/angHP 10/angBK 6/angKG 1 historia 3/ chemia 15 / polski KL 7
4  Rekolekcje-nauki: BK-s.1 / KL-s.2 /EK-s.3 Rekolekcje-nauki: KG/OR  s.18 -gimnastyczna  Rekolekcje - nauki: ZW / MW s.18 -gimnastyczna
5 Rekolekcje-warsztaty: MW/OR/AP s.18 -gimnastyczna Rekolekcje-warsztaty: BK-s.1/ HP-s.2  Rekolekcje-warsztaty:  EK-s.3 / KL-s.4
Opieka nad grupą Etyków:  4lekcja -  MJ/AM 5lekcja -  MJ/AM (film-hol)
  Zmiany w planie  - środa  29 marca
  1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 3d
Ś1 nMN 7 / nMK 8/fBJ 10/fCL /hFM 6/hPM 12/hBK+hBK 1 chem 15 / inf 5 / fiz 4 biologia 3 wos 16 geografia 2 matemat AJ 14
2 nMN 7/nMK 8/fBJ 10/fHP 9/hBK 6/hPM 12/hFM+hFM 1 fiz 4 / chem 15 / inf 5 geografia 2  biologia 3 matemat AJ 14 wos 16
3 nMN 7/nMK 8/fCL 10/fHP 9/hBK 6/hFM+hFM 1/hPMK 12  inf 5 / fiz 4  / che 15 wos 16 matemat AJ 14 biologia 3 geografia 2 
4 wych JD 4 angielski  KŁ 4  wych AK 1 nMK 8/nMN 7/fCL 10/hBK 6/hPM 12+hPM  12 matemat AJ 14 geografia 2  wos 16 biologia 3
5  Rekolekcje - w Kościele :  AK / KL   Rekolekcje - w Kościele :: AP / JD  Rekolekcje - w Kościele : AJ /KŁ
6  Rekolekcje - w Kościele : AK /  KL   Rekolekcje - w Kościele :: AP / JD   Rekolekcje - w Kościele :: AJ / KŁ
Opieka nad grupą Etyków:  4lekcja - DK/ AM/ PMK -  5lekcja - DK/ AM/HP    (wypracowanie s.1 /s.2 / s.3)

 

Autor:Urszula Kielczewska