Zmiany w planie

 

Zmiany w planie - czwartek 24 maja
Czwartek Cz 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc   IIIa IIIb
08:00 - 08:45 1 wf polUK 2/przy 3 pol KL 12 mat AJ 14 plastyka AK chemia  odprawa projektowa ZM/BK//WOS film s.16 opieka: AP   matemat KB 4 polski AL. 7
08:55 - 09:40 2 polUK 2/przy 3 mat MT 1 wf pol KL 12 rel/et matemat AJ Spotkanie z Panem Rogiewiczem opieka: AK/BK/KB/AM hol  - matemat ZM 4 chemia 15
09:50 - 10:35 3 przy 3/pol UK 2  wf mat AJ 14 pol KL 12 chemia  rel/et polski AL. 7 matemat ZM 4 KOMISJA:
10:45 - 11:30 4 mat MT 1 przy 3/pol UK 2  opieka AM opieka AS polski KL polski AL.  Obraz AK i MW / Czekolada AK 6ab wf  matemat AJ  4 KB/ZM/AK
11:40 - 12:25 5 opieka KG opieka AP muzyka 2 przyroda 3 matemat AJ plastyka AK Robot ZM / Żywność AW 5ab chemia 15 pdż 7 KB/ZM/AW
12:45 - 13:30 6 ang KG 7 ang EK 12 przyroda 3 muzyka 2 opieka KL opieka AJ Manipulacja AM i MJ /  Nie mylimy się MJ 7ab pdż 7 technika AK 1 KB/ZM/MJ
13:50 - 14:35 7   opieka ZW opieka AW aKG 2/aHP 10/aEK 9/aBK 6   Reklama JCH / Wymiana EK/BK 6ab technika AK 1 wf  KB/ZM/JCH/BK
14:40 - 15:25 8          
15:30 - 16:15 9     Projekty odbywają się na sali gimnastycznej    
 
 
Zmiany w planie - piątek 25 maja
Piątek Pt 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc   IIIa IIIb
08:00 - 08:45 1 wf JD pol AL12 pol KL 3 mat KB 4 fizyka AK 14 chemia 15 mat. Test AW s.3 mat. Test BK s.1 mat. Test OR s.2   Spotkanie z Panem Christophem Leduc opieka AM/HP hol
08:55 - 09:40 2 nMN 8/nMK 7/hiFM 10/hiPM 12 mat KB 4 hist 4 chemia 15 fizyka AK 14 odprawa projektowa OR/KL//WOS film s.16 opieka: AW   KOMISJA:
ab 3 pol AL12 matMT 3 nMN 1/nMK hol/hFM3/hPM 4 opieka: AJ opieka: AK(f) Nowotwory AW / Wartość człowieka AW 7ab FILM: Piękny umysł   hol opieka:MW/MN KB/AW/AK(f)
10:45 - 11:30 4 bio 3/fizAK 14/che 15/geo 2 pol UK 3 pol KL 4 opieka: AJ opieka PMK Auschwitz AL. i AM  / Komiks AK 7ab KB/AL./AK(p)
11:40 - 12:25 5 opieka MT opieka KB bio 3/fizAK 14/che 15/geo 2 mat AJ 1 pol 7 Fonoholizm JCH 5ab nMK 4/nMN 8/fBJ 10/hB 6/hPM12/hFM9 KB/UK/JCH
12:45 - 13:30 6 matMT 3 wf JD opieka: KB opieka: BK pol 7 mat AJ 14 Łazik KŁ /  Oszczędzanie energii 6ab FILM: Piękny umysł   hol opieka:OR KB/KŁ/BK
13:50 - 14:35 7   koło mat.KB ogląda projekty  opieka: HP opieka: BK Konformizm MJ  6et+7ab KB/MJ/BK
14:40 - 15:25 8          
15:30 - 16:15 9     Projekty odbywają się na sali gimnastycznej    

 

Zmiany w planie - środa 23 maja
Środa Śr 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
08:00 - 08:45 1 pol AL. 3 muz 4 diagnoza j.ang. S.1 KG diagnoza j.ang. S.2 MK inf 5/ chem 15/ biol JB 3 fiz KŁ 4/ biol AW 7/ mat MT 14/ wf OR pol 16/nMN 6/fCL 10/pol 16/hFM 9/hPM 12
08:55 - 09:40 2 hist 4 pol AL. 3 diagnoza j.ang. S.1 KG diagnoza j.ang. S.2 MN chem  15/ biol JB 3/ inf 5 biol AW 7/ mat MT 14/ wf OR/ fiz KŁ 4 nMK 8/pol 16/fBJ 10/hFM 6/pol 16/hPM 12
09:50 - 10:35 3 muz 1 hist  4 plast 1 matemat AJ 4 biol JB 3/ inf 5/ chem 15 mat MT 14/ wf OR/ fiz KŁ 2/ biol AW 7 nMK 8/nMN 4/pol 16/hFM 10/hPM 12/pol 16
10:45 - 11:30 4 nMN 1/nMK 3/hPM 4/hFM hol tech 1 polski AL. 15 pol KL 12 matAJ 4 wf OR/ fiz KŁ 2/ biol AW 7/ mat MT 14  hist 16 biol JB 3
11:40 - 12:25 5 przy 3 mat MT 4 matemat KB 15 plast 1 nMK 8/nMN 6/fBJ 10/hFM 2/hPM 12 pol KL 14 hist 16 pol AL 7 biol JB 3 mat AJ 4
12:45 - 13:30 6 mat MT 4 przy 3 polski  KL 15 tech 1 matAJ 4 wf JD nMN 8/pp 7 i 3/fBJ 10/pp7 i 3/hFM 2/hPM 12/pp/pp fiz KŁ 14 hist 16
13:50 - 14:35 7       wf PB fizAK 15 pp7 i 3/nMK 8/pp/fHP 6/pp7 i 3/pp/hPF 2/hFP 12 mat AJ 4 fiz KŁ 14
14:40 - 15:25 8       fizAK 15 pol KL 2   pla/pol AL. 1/7 pol AL/pla 1/7
15:30 - 16:15 9        

 

 

 

Zmiany w planie - wtorek 22 maja
Wtorek Wt 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
08:00 - 08:45 1 mat MT 14 pol AL 16 pol KL 3 rel 4/et 1 geo 1 muz 2 aKG 9/ang+aEK 3// inf 5/ che 15 hist 7 mat AJ 4
08:55 - 09:40 2 pol AL 16  mat MT 14 wych AS 3 wych AM 4 muz 2 geo 1 inf 5/ che 15// aHP 10/angKG 6/aEK 9 mat AJ 4 rel 7/et 8 
09:50 - 10:35 3 aKG 14 ang EK 1 mat AJ 4 hist 3 chem 15 pol KL 12 pol AL 16 pol UK 3 mat KB 4 rel 7/et 8 geo 2
10:45 - 11:30 4 TEATR wyjad: 11:00, opieka: ZM/AK/AW rel 4/et 1 mat AJ 3 pol KL 12 chem 15 hist 7 geo 2 pol AL 16 aEK 9/aHP 10/ang+aKG 3
11:40 - 12:25 5 TEATR wyjazd 11:30, opieka: AS/EK/KG mat AJ 14 hist 16 geo 2 mat KB 4 rel 3/ et 8 che 15/ pol AL 7/ wf JD
12:45 - 13:30 6 hist 16 mat AJ 14 mat KB 4 rel 3/ et 8 geo 2 pol AL. 7/ wf JD/ che 15
13:50 - 14:35 7         aKG 9/ aHP 10/ aEK+ang 2 rel 3/ et 8 plasstyka 1 hist 4 wf JD/ che 15/ pol AL 7

 

Autor:Urszula Kielczewska