Zmiany w planie

 

Zmiany w planie - piątek 17 listopada
Pt 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
1 wf JD pol AL12 pol KL mat KB chemia 15 fizyka 14 biol 3 geo 2 wos 7 aEK 9/aHP 16/aBK 6/aKG 1
2 nMN 8/nMK 7/hiFM 10/hiPM 12 pol KL hist konkurs / inf  mat KB 4 biol 3 geo 2 aEK 9/aHP 16/aBK 6/aKG 1
3 aKG 6/mat 4 mat 4/aEK 9 nMN/nMK/hFM/hPM konkurs / inf  geo 2 wf biol 3 wos 16 mat AJ 1
4 bio 3/fizAK14/che15/geo 2 aKG/aBK pol nMK 6/nMN 8/fBJ 10/hPM 12/hFM 9 wos 16 mat KB 4 wf mat AJ 1 pol AL 7
5 matMT/aKG aEK/matMT bio 3/fizAK 14/che 15/geo 2 mat AJ 1 pol KL 7 wf wos 16 mat KB 4 nMK5/nMN8/fBJ10/hBK6/ hPM12/hFM9
6 pol AL. wf JD mat KB 4 aKG9/aBK6 fizyka 14 chemia 7  art. 1/2 /nMK 8/art/fHP 10/fi 15/art1/2/hPM 12/fiKŁ 15 geo 3 wos 16
7     pol UK 12 mat AJ 14 nMN 8/fiKŁ 15/fBJ 10/fi 15/art/hPM 9/fi 15/art. 1/2 pol AL 7 geo 3
8     fi 15/art. 1/2 /fi 15/art. 1/2/hBK 6/fiKŁ 15/art/hPM 12  
9        

Kuratoryjny Konkurs Matematyczny dla Szkolekcja 2 - s.12 AK(fiz) /s14-MW  i lekcja 3 - s.12 AK(fiz) /s14-MW
 

 

 

Zmiany w planie - środa 15 listopada
Śr 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
1 pol AL. mat AJ warsztaty, s.1 opieka: l.1-MK/ l.2 - MN/l.3-HP matKB 4 inf 5/ chem 15/ biol JB 3 fiz KŁ2/ biol AW 7/ mat MT 14/ wf JD pol 16/nMN 8/fCL 10/pol 16/hFM 9/hPM 12
2 plast AK pol AL. matKB 4 chem  15/ biol JB 3/ inf 5 biol AW 7/ mat MT 14/ wf JD/ fiz KŁ 2 nMK 8/pol 16/fBJ 10/hBK 6/pol 16/hPM 12
3 mat AJ plast AK aKG 9/aBK 6 biol JB 3/ inf 5/ chem 15 mat MT 14/ wf JD/ fiz KŁ 2/ biol AW 7 nMK 8/nMN 4/pol 16/hFM 10/hPM 12/pol 16
4 nMN/nMK/hPM/hFM matKB 15  warsztaty, s.1 opieka: l.4 - BK/ l.5 - KG/ l.6-AK pol KL 12 matAJ 4 wf JD/ fiz KŁ 2/ biol AW 7/ mat MT 14  polski AL 16 biol JB 3
5 przy muz matKB 15  nMK 8/nMN 5/fBJ 10/hFM 2/hPM 12 pol KL 14 angBK 16 pol AL 7 biol JB 3 mat AJ 4
6 muz przy aKG 9/aBK 6 matAJ 4 wfdz AS/wfch JD nMN 8/pp 7 i 3/fBJ 10/pp7 i 3/hFM 2/hPM 12/pp/pp fiz KŁ 14 polski KL 16
7   wfdz AS/wfch PB fizAK 15 pp7 i 3/nMK 8/pp/fHP 6/pp7 i 3/pp/hPF 2/hFP 12 mat AJ 4 fiz KŁ 14
8   fizAK 15 pol KL 2   pla/pol AL. 1/7 pol AL/pla 1/7
9        

 Zajęcia oznaczone kolorem szarym odbywają się w "Truskawce"

Autor:Urszula Kielczewska