Świetlica

Świetlica szkolna funkcjonuje w dwóch budynkach: 

  • dla klas 1-3 w oddziale szkoły przy ul. Królewskiej w godzinach 13.40 – 17.00
  • dla klas 4-5 w budynku głównym przy ul. Brzozowej do godziny 17.00

Szkolna świetlica, to miejsce spędzania czasu po lekcjach, można tu: 

  • odpoczywać,
  • odrabiać lekcje,
  • rekreacyjnie spędzać czas.

W trakcie trwania świetlicy uczniowie i uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności uczęszczając na koła zainteresowań, fakultety sportowe oraz zajęcia wyrównawcze, konsultacje, zajęcia specjalistyczne. 

Zajęcia na świetlicy dostosowane są do potrzeb dziecka i jego zainteresowań.  Dzieci uczą się tu samodzielności, odpowiedzialności i współpracy.

Dbamy o rozwój psychofizyczny naszych podopiecznych, dlatego dużo czasu spędzamy na powietrzu.